ENGLISH
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Արխիվային նյութեր եւ
ուսումնասիրություններ
Armenian Language Support
Հակիրճ ներկայացնում եւ ցուցադրում է կայքի առավել կարևոր բաժինները.
 • Կայքի ընդհանուր նկարագրություն,
 • Արձանագրության վերծանման մեկ օրինակ,
 • Գրաֆիկական որոնման սկզբունքները,
 • Հուշարձանի բաժանումը տեսակների և ենթատեսակների,
 • Ուսումնասիրությունների թեմաների օրինակներ,
 • Տարբեր բաժինների համառոտ նկարագրություն։
 • Որոնվում են տեղանուններ ըստ դրանց
 • անվանման,
 • անվան սկզբնատառի (այբբենական որոնում),
 • այլ անվան,
 • բնակավայրի գոյություն ունենալու տարեթվի միջակայքի։
 • Որոնվում են հուշարձաններ ըստ դրանց
 • տեսակի,
 • հորինվածքի,
 • անվան,
 • անվան սկզբնատառի (այբբենական որոնում),
 • հասցեի,
 • հուշարձանի ստեղծվելուց մինչեւ ոչնչանալը ընկած ժամանակահատվածի միջակայքի (տարեթվի),
 • դրանում առկա տեղեկատվական ձեւի (արձանագրություն, պատկերաքանդակ եւ այլն), որն իր հերթին ունի որոնման չափանիշներ. հորինվածք, թեմա, լեզու։
 • Որոնվում են հուշարձաններ ըստ քարտեզում տեղ գտած դրանց պայմանական նշանների։
  Տալիս է ընդհանուր պատկերացում ընտրված շրջանում հուշարձանների տեղաբաշխման մասին։
  Ավելի մեծ մասշտաբի քարտեզներն ընդգրկում են միայն առավել կարեւոր հուշարձանները։
  Վարչական քարտեզների միջեւ հաստատված է «ծնող-դուստր» կապ. վարչատարածքային տիրույթում սեղմելիս կբերի համապատասխան վարչական միավորի (գավառ, մարզ, բնակավայրի հատակագիծ եւ այլն) քարտեզը։
  Հենվելով արվեստի եւ ճարտարապետության բնագավառում ստեղծված աշխարհում առաջին ծավալուն շտամարանի վրա, որն իր մեջ ներառում է նյութական մշակույթի հուշարձանների եւ արխիվային նյութերի կատալոգավորման եւ ցուցակավորման մեջ կիրառվող տերմինաբանություն, ստեղծվել է հայկական պատմական եւ ժամանակակից հուշարձանները տարբեր ժանրերով նկարագրող տերմինների բազմաստիճան ծառ։
  Ընտրելով ցանկացած տերմին՝ կբերվեն այն հուշարձանները, որոնք կարող են նկարագրվել այդ հատկությամբ։
  Հնարավորություն է տալիս որոնել - գտնել հուշարձաններ եւ տեղանուններ ըստ կատարված գիտական ուսումնասիրությունների թեմաների, անգամ եթե չգիտեք հուշարձանի կամ տեղանվան անունը կամ գտնվելու վայրը։
  Կարող եք ուղարկել Ձեր առաջարկները, մասնակցել շտեմարանի համալրմանը, համագործակցել «Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպության» հետ։
  Տալիս է ընդհանուր տեղեկություններ «Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպության» գործունեության մասին։  Այս նախագիծը իրականացված է Բաց Հասարակության Ինստիտուտի ֆինանսական օժանդակությամբ։
  This project has been implemented through the financial assistance of the Open Society Institute Assistance Foundation.
  Page hits: 245128
   
  Copyright © 2004-2007 Research on Armenian Architecture (RAA). All Rights Reserved.