ENGLISH
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Արխիվային նյութեր եւ
ուսումնասիրություններ
Armenian Language Support
Որոնվել է՝ ԱՆՈՒՆ` ՑԱՆԿԱՑԱԾ
ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ԲՈԼՈՐԸ
Տեսակ` , ,
Հորինվածքային առանձնահատկություններ` 
Հուշարձանում առկա տեղեկատվական ՁԵՎԵՐ` 
Լեզու` 
Հորինվածք` 
Թեմա` 
Գտնվել է՝ 4810 գրանցում
Բերդ, Վրաստան, Ջավախք, Ախալքալաք, Խերթվիս 
   Արձանագրություն 
Բերդ, Վրաստան, Ախալցխա, Ախալցխա 
   Արձանագրություն, Հարավային մուտքին, օսմաներեն` 4 տող. 
   Խաչքար, 15 - 16 դ դ
   Արձանագրություն, Արձանագրությունը` քիվին քառատող., 15 - 16 դ դ
   Խաչքար
   Արձանագրություն, Ստորին ձախ կողմում` 2 տող.
   Խաչքար
   Արձանագրություն, Տեսանելի հատվածներում միայն մեկի վրա նշմարվում է.
   Խաչքար, 15 - 16 դ դ
   Արձանագրություն
   Խաչքար
   Խաչքար
   Խաչքար
Բերդ, Թուրքիա, Դիարբեքիր, Բալու 
   Արձանագրություն 
   Ցուցանակ, Բալուի բերդում 2008 թ. զետեղված էր հետևյալ ցուցանակը. 
   Ուրարտական դամբարան
   Ուրարտական դամբարան
   Ուրարտական դամբարան
   Ուրարտական դամբարան
   Ուրարտական դամբարան
   Ուրարտական դամբարան
Բերդ, Թուրքիա, Էրզրում, Բաբերդ, Բաբերդ 
   Ցուցանակ, Բաբերդի բերդի պարսպի վրա 2007 թ. զետեղված էր հետևյալ ցուցանակը. 
Վանք, ԼՂՀ, Քարվաճառ, Չափնի 
   Արձանագրություն, Շինարարական բովանդակությամբ արձանագրության բեկոր (49x73x9,5 սմ) պահպանվել էր եկեղեցու ներսում.  
   Արձանագրություն, Չափազանց կարեւոր է ժամատան արեւմտյան կողմում մի քանի մետրի վրա ընկած յոթ տող արձանագիր կրող բարավորը (168x76x16 սմ).  
   Խաչքար
   Արձանագրություն, Ստորին մասում ընթերցվում է.
   Պատկերաքանդակ
   Զարդաքանդակ
   Խաչքար
   Արձանագրություն, Վերին մասում երկտող արձանագրված է.
   Խաչքար, 1194 թ
   Արձանագրություն, Ստորին կես մասին 7 տողով ընթերցվում է., 1194 թ
   Խաչքար, 1197 թ
   Արձանագրություն, 1197 թ
   Օրորոցաձեւ տապանաքար, 14 դ
   Արձանագրություն
   Խաչքար
   Պատկերաքանդակ
   Խաչքար
Վանք, Վրաստան, Ջավախք, Ախալքալաք 
   Արձանագրություն, Վարձունյաց վանական համալիրի գլխավոր տաճարին կից` գավթի դռնից վեր, պահպանվել է բյուզանդածես խորանի (տրապեզի) կանգնեցմանը վերաբերող վրաց մեսրոպատառ հետևյալ արձանագրությունը. 
   Արձանագրություն, Գլխավոր եկեղեցու խորանի կամարին, ներքուստ Հիսուս մանկանը ձեռքերին պահած Սբ. Աստվածածնի որմնանկարի կողքին պատկերված թագն ու լուսապսակ կրող մարդու գլխի աջակողմում. 
   Որմնանկար, Սբ. Աստվածածնի որմնանկար 
   Արձանագրություն, Թագավորի որմնապատկերի կողքին պահպանվել է Սբ. Աստվածածնին եկեղեցու մանրակերտն ընծայող արքայազնի որմնանկարը՝ աջակողմում վրաց մեսրոպատառ հետևյալ արձանագրությամբ. 
   Որմնանկար, Թագավորի որմնապատկերի կողքին պահպանվել է Սբ. Աստվածածնին եկեղեցու մանրակերտն ընծայող արքայազնի որմնանկարը: 
   Արձանագրություն, Վարձունիքի որմերից մեկին պահպանվել է ներկով կատարված մեկ այլ վրաց մեսրոպատառ արձանագրություն. 
  Սբ. Աստվածածին Եկեղեցի
Եկեղեցի, Ադրբեջան, Հյուսիսային Արցախ, Խանլար, Գետաշեն 
   Արձանագրություն, Բարավորին (չափերը՝ 170 x 74 սմ)՝ 13 տող.  
   Արձանագրություն, Հարավային ճակատում ագուցված քարին՝ 5 տող.  
   Խաչքար, 13 դ
   Արձանագրություն, 3 տող. , 13 դ
   Խաչքար, 1639 թ
   Արձանագրություն, Քիվին և ստորին մասում՝ 3 տող. , 1639 թ
   Խաչքար
   Խաչքար
   Խաչքար
Եկեղեցի, Թուրքիա, Կարս, Նախիջեւան-G, Բագարան 
   Արձանագրություն, Բագարան գյուղի (Կարսի մարզ, Ախուրյան գետի աջ ափին) եկեղեցու հյուսիսային պատին` 4 տող. 
Եկեղեցի, Ադրբեջան, Հյուսիսային Արցախ, Գետաբեկ, Մեծ Ղարամուրատ, 16 դ 
   Արձանագրություն, Մուտքի ճակատակալ քարին, եղծված՝ 1 տող.  
   Արձանագրություն, Մուտքի ճակատակալ քարին,  
   Խաչքար, 1621 թ
   Արձանագրություն, Խորանախաչի թևերի արանքում՝ 1 տող., 1621 թ
   Խաչքար, 1621 թ
   Արձանագրություն, Քիվին՝ 1 տող փորագիր, թվագրերը՝ հիմնախաչի վերին թևի երկու կողմերում՝ ելնդագիր. , 1621 թ
   Խաչքար, 1624 թ
   Արձանագրություն, Հիշատակագրությունը քիվին՝ 1 տող փորագիր, թվագրերը՝ հիմնախաչի վերին թևի երկու կողմերում՝ ելնդագիր., 1624 թ
   Խաչքար
   Արձանագրություն, Քիվին՝ 1 տող.
   Խաչքար
   Արձանագրություն, Քիվին.
   Խաչքար
   Արձանագրություն, Քիվին և խորանախաչի մոտ.
   Խաչքար
   Արձանագրություն, Խորանախաչի մոտ՝ ելնդագիր տառեր.
   Խաչքար
   Խաչքար
   Խաչքար
   Խաչքար
   Խաչքար
   Խաչքար
Եկեղեցի, Ադրբեջան, Հյուսիսային Արցախ, Գետաբեկ, Փոքր Ղարամուրատ, 16 - 17 դ դ 
   Արձանագրություն, Արևելյան ճակատին՝ խորանից բացված լուսամուտի շրջանակի ստորին մասում՝ 2 տող.  
   Գերեզմանոց
    Քառակող կոթող
    Արձանագրություն, Կոթող. 3 տող. «ունի մի դուռ, որով անցնելը դժոտ է, այնքան հող ու քարեր կան թափված: Դռան վերևից մեկնած 4 արշինաչափ երկար և մի արշին հաստ, չորս ու տաշած և կողեր դուրս բերած բարապանի մի ծայրին».
   Խաչքար, 1582 թ
   Արձանագրություն, 1582 թ
   Խաչքար
   Արձանագրություն, 1 տող.
   Խաչքար
   Խաչքար
   Արձանագրություն, «Սեղանի հետևի լուսամտի բարապանին մեկնած 2 խաչքարից մինի վրա գրած է». , 1578 թ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 >>  
 

Այս նախագիծը իրականացված է Բաց Հասարակության Ինստիտուտի ֆինանսական օժանդակությամբ։
This project has been implemented through the financial assistance of the Open Society Institute Assistance Foundation.
Page hits: 159500
 
Copyright © 2004-2007 Research on Armenian Architecture (RAA). All Rights Reserved.