ENGLISH
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Արխիվային նյութեր եւ
ուսումնասիրություններ
Armenian Language Support
Առաջարկում ենք Ձեզ մասնակցելու հայկական պատմական հուշարձանների շտեմարանը համալրելու գործին։ Եթե Ձեր գտնվելու վայրում կան հայկական հուշարձաններ, որոնք տեղ չեն գտել մեր շտեմարանում, կարող եք ուղարկել դրա լուսանկարները և նկարագրությունը, ինչպես նաև տվյալներ Ձեր մասին։

 ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
ԱՆՈՒՆ*
ԱԶԳԱՆՈՒՆ
ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ
ԷԼ. ՓՈՍՏ*
ՀԵՌԱԽՈՍ
 
ՀԱՍՑԵ
* դաշտերը պարտադիր են։
 ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ՄԱՍԻՆ*
Լուսանկարներ(կարող եք ուղարկել *.jpg,*.gif,*.png ֆորմատի նկարներ)
ՀԵՂԻՆԱԿ ԹՎԱԿԱՆ 
ՀԵՂԻՆԱԿ ԹՎԱԿԱՆ 
ՀԵՂԻՆԱԿ ԹՎԱԿԱՆ 
ՀԵՂԻՆԱԿ ԹՎԱԿԱՆ 
ՀԵՂԻՆԱԿ ԹՎԱԿԱՆ 


Այս նախագիծը իրականացված է Բաց Հասարակության Ինստիտուտի ֆինանսական օժանդակությամբ։
This project has been implemented through the financial assistance of the Open Society Institute Assistance Foundation.
Page hits: 245118
 
Copyright © 2004-2007 Research on Armenian Architecture (RAA). All Rights Reserved.